Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Ngày đăng : 08/03/2023 - 9:13 AM

          Thực hiện chỉ đạo của thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam việt, Ngày 4/3/2022, Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp thành viên Ban giám sát cùng Trưởng đại diện các cơ sở, Trưởng các bộ phận, phòng, ban của Tập đoàn nhằm đưa ra các yêu cầu trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý lao động và tính hiệu quả trong công việc.

 

  

 

 

 

 

          Phát biểu tại cuộc họp, Thầy Lê Hữu Huấn - Chủ tịch Hội đồng cổ đông Tập đoàn đã đưa ra yêu cầu các bộ phận cần bám sát theo đường lối, chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Tập đoàn.

          Đồng thời, cuộc họp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự đồng thuận và hỗ trợ giữa các bộ phận, đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn luôn được thực hiện một cách hiệu quả và có tính thống nhất, từ đó nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.

 

  

 

 

==========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

☎️Hotline: 1900 75 75 75

 

Tin khác
  HAPPY WOMEN’S DAY (13.03.2024)
  LỜI CẢM ƠN (07.09.2023)
  BENEFITS OF ART FOR KID (25.04.2023)
  Thí nghiệm (24.04.2023)
  Wow, tiết mục (21.04.2023)
  HAPPY WOMEN ‘S DAY (08.03.2023)
  Happy Birthday To You ! (26.09.2022)
  thông báo nghỉ lễ (12.08.2022)

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng công tác và quản lý lao động