Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Ngày đăng : 06/04/2023 - 2:03 PM

         Trong quý I, nhờ vào sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo các cấp; sự quan tâm sâu sát, đầu tư tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo Tập đoàn; sự kết nối chặt chẽ và hỗ trợ từ phía Ban đại diện cha mẹ học sinh và tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng sư phạm, Trường Nam Việt đã đạt được những thành quả đáng chú ý. Theo đó, xây dựng được chương trình học đổi mới trên cơ sở cung cấp đầy đủ kiến thức và định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hoá các hình thức tiếp cận, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới như dạy học theo dự án, STEAM, dạy học theo trạm,.. tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng các hoạt động ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm. Song song đó, nhà trường cũng đặt ra những mục tiêu mới trong quý II, quý III. Tại chương trình họp đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào việc tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn để tổ chức đa dạng các hoạt động tích hợp liên môn. 

      Tại cuộc họp, Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn đã đánh giá cao kết quả công việc trong quý I của Nhà trường; nhắc nhở một số hạn chế, bất cập cần khắc phục ngay; trao đổi thêm về những kết quả lớn mà Tập đoàn đã đạt được; những định hướng lớn mà Tập đoàn đang hướng đến; kêu gọi sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cổ đông, CB, GV, NV Tập đoàn và thống nhất sẽ điều chỉnh, bổ sung, ban hành Quy chế thi đua mới để kịp thời động viên những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của Tập đoàn.

      Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn GDQT Nam Việt đồng thời tổ chức Lễ ra mắt tân Phó Chủ tịch Tập đoàn - Thầy Nguyễn Đắc Chín. Qua đó, đáp ứng mục tiêu hoàn thiện đội ngũ nhân sự quản lý cấp cao của Tập đoàn, tiếp tục góp phần tạo dựng nền móng vững vàng để tiếp tục đạt được các mục tiêu nhanh chóng và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

==========================
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt
Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt
Hotline: 1900 75 75 75
Website: www.truongnamviet.edu.vn 

 

     

 

     

 

    

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

     

 

     

 

      

 

     

 

     

 

     

 

     

 

      
 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

        

 

      

 

==========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Tin khác
  HAPPY WOMEN’S DAY (13.03.2024)
  LỜI CẢM ƠN (07.09.2023)
  BENEFITS OF ART FOR KID (25.04.2023)
  Thí nghiệm (24.04.2023)
  Wow, tiết mục (21.04.2023)
  HAPPY WOMEN ‘S DAY (08.03.2023)
  Happy Birthday To You ! (26.09.2022)
  thông báo nghỉ lễ (12.08.2022)

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt tân Phó Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên quý II năm